მწვრთნელებიაფგ პროგრამის ხელმძღვანელი, U 15 მთავარი მწვრთნელი